Spolupracujeme mimo jiné s následujícími zdravotnickými zařízeními:

  • skupina AGEL (www.agel.cz)
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové (www.fnhk.cz)
  • Fakultní nemocnice Ostrava (www.fno.cz)
  • Ústřední vojenská nemocnice  – Vojenská fakultní nemocnice v Praze (www.uvn.cz)
  • Fakultní nemocnice Plzeň (www.fnplzen.cz)
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (www.fnkv.cz)